Home - Hafan‎ > ‎

2. Walk Leaders 2017 - Arweinwyr y Teithiau 2017

You are encouraged to join with one of the organised walks, or to walk your own route, to support in prayer. Please contact one of the coordinators below for further details.
Anogir ichi ymuno ag un o'r teithiau tywys, i gerdded ar eich llwybyr eich hunain, i gefnogi dwry weddio. Am fanylion pellach, cysylltwch ag un o'r cyd-lynwyr isod.
  Date & Start - Dyddiad a Dechrau

Finish - Gorffen
Leader - Arweinydd Phone - Ffôn Coordinator - Cydlynydd
1 5th June
Beaumaris
Biwmares
Llangefni Pastor Philip Evans 01248 716321
07789 260811
Rev Richard Adams
07710 233439
2 6th June
Llangefni
Amlwch


3 7th June Amlwch Valley / Y Fali
Pastor Andre Rudolph 01407 832800
07789260811
Rev Neil Ridings
01407 741242
4 8th June
Holyhead  Caergybi
Aberffraw Pastor Gus Coney
07712 657566 Rev Kevin Ellis
01407 861845
5 9th June
Aberffraw
Menai Bridge
Porthaethwy
Mrs Monia Morris
01407 840439 Mrs Christine Garwood
01407 840374
6 10th June
Beaumaris
Biwmares
Menai Bridge
Porthaethwy
Mrs Joan Hardie
01248 713546
07465 429625
Rev Angela Williams
01248 717265