Home - Hafan‎ > ‎

1. Information - Gwybodaeth


Anglesey Prayer Walk is organised under the auspices of the Anglesey Prayer Network/Crosslinks and is being organised and supported by representatives from a number of fellowships in North Wales, including Penrallt (Bangor) and Holyhead Baptist Churches, The Church in Wales, Amlwch Assemblies of God, Oasis Church Beaumaris and Capel Cildwrn Llangefni. It is also supported by Pray4Wales / Ffald-y-Brenin.

At the foot of this page there are a number of attached documents providing further information and resources, including the prayer walk leaflet (feel free to print out and give to others in your fellowship or church), some background to how the vision for the prayer walk came about and also an information document on the spiritual principles underpinning prayer walking.

We also have a Facebook site
Anglesey Prayer Network - Rhwydwaith Weddi Môn where participants can share pictures and comments before, during and after the event. Please visit us and 'Like' the site!
Trefnir y Daith Weddi Môn dan orchudd Rhwydwaith Weddi Môn/Crosslinks ac yn cael ei threfnu a'i chefnogi gan gynrychiolwyr o nifer o gynulleidfaoedd yng Ngogledd Cymru sy'n cynnwys Capeli Bedyddwyr Penrallt (Bangor) a Chaergybi, Yr Eglwys yng Nghymru, AOG Amlwch, Oasis Biwmares a Chapel Cildwrn Llangefni. Cefnogir hon yn ogystal gan Weddio Dros Gymru / Ffald y Brenin.

Ar droed y dudalen hon mae nifer o ddogfennau ynghlwm sy'n darparu rhagor o wybodaeth ac adnoddau, gan gynnwys daflen y daith gweddi (croeso i chi i'w hargraffu a'i rhoi i eraill yn eich cymdeithas neu eglwys), cefndir ar sut y daeth y weledigaeth am y daith gweddi yn fyw a hefyd dogfen wybodaeth am yr egwyddorion ysbrydol sy'n danategu teithiau gweddi.

Mae gennym hefyd wefan Facebook lle y gall gyfranogwyr rannu lluniau a sylwadau cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad. Plis wnewch chi ymwneud â ni ac yn 'Hoffi''r wefan!
Anglesey Prayer Network - Rhwydwaith Weddi Môn
Ċ
James Goodman,
20 May 2017, 09:54
Ċ
James Goodman,
5 Jun 2013, 11:43
Ċ
James Goodman,
22 Apr 2013, 15:01
Ċ
James Goodman,
12 Apr 2013, 18:13